Apel­sin, ling­on och ing­e­färs­het­ta

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

En klas­sisk im­mun­system­boosta­re!

½–1 tsk färsk ing­e­fä­ra

2 ½ dl apel­sin­juice (cir­ka 3 apel­si­ner)

1 ci­tron

100 g ti­na­de ling­on (el­ler 2 tsk ling­on­pul­ver) 2 tsk ho­nung

2 ½ dl kok­hett vat­ten

GÖR SÅ HÄR:

1. Ska­la och fin­riv ing­e­fä­ran.

2. Pres­sa ci­tron och apel­si­ner.

3. Värm jui­cer­na till­sam­mans med ing­e­fä­ran till cir­ka 50 gra­der, det får ab­so­lut in­te ko­ka.

4. Häll ling­o­nen i mix­ern, till­sätt jui­ce­bland­ning­en och ho­nung­en. An­vän­der du ling­on­pul­ver slår du i det sist i mix­ern. Mixa till en skum­man­de C-vi­tamin­kick.

5. Häll upp i vär­metå­ligt, stort glas och blan­da i det he­ta vatt­net.

6. Drick smoot­hi­en varm.

Frystor­ka­de frukt- och bär­pul­ver hål­ler länge i skaf­fe­ri­et (för­slut för­pack­ning­en väl ba­ra). Det går ock­så bra att för­va­ra dem i fry­sen om åt­gång­en är li­ten. Läs på in­gre­di­ens­lis­tan så att ing­et onö­digt finns med som bulk­me­del. Själv­klart ska pulvren va­ra fria från soc­ker och and­ra söt­nings­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.