Vär­man­de hal­lo­noch ka­mo­millsmoot­hie

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

De tor­ka­de el­ler färs­ka ka­mo­mill­blom­mor­na an­vänds van­ligt­vis till te, 1–2 teske­dar tor­kad ört till en stor kopp, be­ro­en­de på öns­kad styr­ka. Te­et är bra vid ir­ri­ta­tion i mage och tarm, mag­ka­tarr samt vid ko­lik­smär­tor. Vid mens­värk kan man dric­ka ett par kop­par för att lind­ra kram­per­na. Ka­mo­mill­te kan ock­så lind­ra vid spän­nings­hu­vud­värk, lätt mi­grän och an­ses ver­ka bå­de fö­re­byg­gan­de och lä­kan­de vid för­kyl­ning. Om du har svårt att slapp­na av på kväl­len kan en kopp ka­mo­mill­te skän­ka lugn. Den här smoot­hi­en är otro­ligt god och lug­nan­de och pas­sar per­fekt på kväl­len.

4 dl ka­mo­mill­te

1 is­bit

½ ci­tron

200 g ti­na­de hal­lon

2 tsk bi­pol­len (kan ute­slu­tas) 2 tsk ho­nung

GÖR SÅ HÄR:

1. Brygg te­et en­ligt an­vis­ning på pa­ke­tet. 1 ½ dl av det he­ta te­et hälls i en mugg och kyls med en is­bit till cir­ka 50 gra­der.

2. Pres­sa ci­tro­nen.

3. Mixa is­bit­ste­et med al­la and­ra in­gre­di­en­ser till en slät smoot­hie.

4. Häll upp i vär­metå­ligt glas och blan­da i res­ten av det he­ta ka­mo­mill­te­et.

5. Drick smoot­hi­en varm.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.