Kryd­dig tran­bär­soch äp­pelsmoot­hie

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

In­om folk­me­di­ci­nen har tran­bär tra­di­tio­nellt an­vänts mot her­pesmun­sår, tand­kötts­in­flam­ma­tion, urin­vägs­in­fek­tio­ner och mag­sår, bå­de fö­re­byg­gan­de och som be­hand­ling.

Tar du blod­för­tun­nan­de lä­ke­me­del bör du ta­la med din lä­ka­re in­nan du äter stör­re mäng­der tran­bär.

1–2 dad­lar, gär­na med­jool 1 tsk färsk ing­e­fä­ra

2 ½ dl tran­bär­sjuice 4 msk tor­ka­de tran­bär ½–1 tsk mald ka­nel 1 sött och mjukt äpp­le 2 dl kok­hett vat­ten

GÖR SÅ HÄR:

1. Kär­na ur dad­lar­na.

2. Riv ing­e­fä­ra.

3. Värm tran­bär­sjui­cen till 80 gra­der, den får ab­so­lut in­te ko­ka. 4. Lägg i tor­ka­de tran­bär, dad­lar, ka­nel och ing­e­fä­ra i tran­bär­sjui­cen, lägg på ka­strul­loc­ket och låt stå 5–6 mi­nu­ter.

5. Ska­la och kär­na ur äpp­let och skär i mind­re bi­tar.

6. Häll tran­bärs­bland­ning­en och äp­pel­bi­tar­na i mix­ern och mixa till en krä­mig mas­sa.

7. Skra­pa ur mix­ern med spa­tel och häll över i vär­metå­ligt glas el­ler mugg.

8. Slå på 2 dl hett vat­ten och blan­da väl.

9. Gar­ne­ra med någ­ra tor­ka­de tran­bär.

10. Drick ome­del­bart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.