Grönkål, äpp­le och dad­lar med grönt te

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

Många tror att grö­na smoot­hi­es in­te är go­da, men tes­ta och upp­täck hur gott de gör krop­pen. Gi­ve it a try! Det här är en klas­sisk grön smoot­hie med grönkål, äpplen och dad­lar – med tilläg­get varmt grönt te. Det går ock­så bra med jas­min­te el­ler vitt te.

5 dl grönt te

1 is­bit

½–1 ci­tron

30 g grönkål

2 dad­lar, gär­na med­jool 1 mjukt och sött äpp­le

GÖR SÅ HÄR:

1. Brygg te­et en­ligt an­vis­ning på pa­ke­tet. 2 dl av det he­ta te­et hälls i en mugg och kyls med en is­bit till cir­ka 50 gra­der.

2. Pres­sa ci­tro­nen.

3. Skär grönkå­len i mind­re bi­tar.

4. Kär­na ur dad­lar­na.

5. Ska­la, kär­na ur och skär äpp­let i bi­tar. Eko­lo­giskt äpp­le kan med för­del ha kvar ska­let, ef­tersom många vi­ta­mi­ner finns i el­ler strax in­nan­för ska­let.

6. Mixa is­bit­ste­et med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser till en krä­mig smoot­hie.

7. Häll upp i vär­metå­ligt glas, rör i res­ten av det he­ta te­et, 3 dl. 8. Drick smoot­hi­en varm.

!

Tips: Vill du dra ner på ka­lo­ri­er­na tar du ba­ra 1 da­del. En med­jool-da­del in­ne­hål­ler un­ge­fär 60–65 ka­lo­ri­er.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.