Het va­nilj- och blå­bärs­smoot­hie

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

4 dl va­nilj­te

1 is­bit

½ ci­tron

2–3 dad­lar, gär­na med­jool 200 g ti­na­de blå­bär

Va­nilj­stäng­er går att an­vän­da upp till 4–5 gång­er, men ju fler gång­er du an­vän­der dem, desto läng­re be­hö­ver de dra.

GÖR SÅ HÄR:

1. Brygg te­et en­ligt an­vis­ning på pa­ke­tet. 1 dl av det he­ta te­et hälls i en mugg och kyls med en is­bit till cir­ka 50 gra­der.

2. Pres­sa ci­tro­nen.

3. Kär­na ur dad­lar­na.

4. Mixa is­bit­ste­et med de öv­ri­ga in­gre­di­en­ser­na till en slät smoot­hie.

5. Häll upp i ett stort, vär­metå­ligt glas och blan­da i res­ten av det he­ta te­et.

6. Njut smoot­hi­en varm.

Är du va­nilj­frälst kan du gö­ra eget va­nilj­pul­ver el­ler läg­ga re­dan an­vän­da och ur­skra­pa­de, tvät­ta­de va­nilj­stäng­er i en vär­metå­lig burk/flas­ka, häl­la på kok­hett vat­ten och lå­ta dra i en vec­ka. Va­nilj­vatt­net är god som smak­sät­ta­re och hål­ler i ky­len i upp till en må­nad, det går dess­utom att fry­sa i is­ku­ber.

Du kan även ma­la eget va­nilj­te på an­vän­da va­nilj­stäng­er och blan­dar det med ex­em­pel­vis roo­i­bos- el­ler vitt te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.