Vin­ter­smoot­hie med ing­e­fä­ra och blan­da­de bär

Vintersmoothies - - Kopp -

2 GLAS

Ing­e­fä­ra stär­ker im­mun­för­sva­ret, är an­ti­in­flam­ma­to­risk, har po­si­tiv in­ver­kan på led­gångs­reu­ma­tism, stär­ker hjär­tat, sti­mu­le­rar and­ning­en och ökar krop­pens blod­cir­ku­la­tion. Den är ock­så ef­fek­tiv mot il­lamå­en­de och åk­sju­ka, mins­kar gas­bild­ning, hjäl­per vid di­ar­ré och är bra för mat­smält­ning­en.

3 dl val­fri nöt­mjölk

2 msk val­fritt nöt­smör

2 msk ho­nung (kan ute­slu­tas) 1 tsk fär­skri­ven ing­e­fä­ra

1 tsk va­nilj­pul­ver

2 tsk ac­ai­pul­ver

200 g frysta bär

1 fryst ba­nan

GÖR SÅ HÄR:

1. Häll in­gre­di­en­ser­na i mix­ern i sam­ma ord­ning som i in­gre­di­ens­lis­tan och mixa till en bä­rig, kryd­dig vin­ter­smoot­hie.

2. Gar­ne­ra med frysta bär och ser­ve­ra med sug­rör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.