Bär-och röd­betssmoot­hie

Vintersmoothies - - Kopp -

2 GLAS

Röd­be­tor in­ne­hål­ler bland an­nat kal­ci­um, C-vi­ta­min, järn, mag­ne­sium, fos­for och mangan. De re­nar blo­det och sti­mu­le­rar till­väx­ten av rö­da blod­krop­par.

Stu­di­er har vi­sat att röd­be­tor ökar krop­pens sy­re­upp­tag­nings­för­må­ga och där­med ut­hål­lig­he­ten vid fy­sisk trä­ning. Röd­be­tor an­ses även hjäl­pa mot högt blod­tryck, mag­sår och för att ren­sa tar­mar, le­ver och gall­blå­sa från tox­i­ner.

1 för­kokt röd­be­ta

2–3 dad­lar, gär­na med­jool

2 dl färsk­pres­sad äp­pe­ljuice 1 dl vat­ten

1 msk chi­a­frön

50 g frysta körs­bär

50 g frysta svar­ta vin­bär 50 g frysta blå­bär

50 g frysta hal­lon

50 g frysta björn­bär

GÖR SÅ HÄR:

1. Ska­la even­tu­ellt den för­kok­ta röd­be­tan och skär bort hår­da de­lar.

2. Kär­na ur dad­lar­na.

3. Mixa allt till en mörk, an­tiox­i­dantrik vi­ta­min­bomb. Har du en enkla­re mix­er bör frukt­bi­tar­na ha ti­nat li­te fö­re mix­ning­en.

4. Gar­ne­ra med bär och ser­ve­ra med sto­ra sug­rör.

Tips! Släng i en nä­ve nä­rings­rik spe­nat, det för­änd­rar fär­gen men in­te sma­ken så myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.