Ske­net be­drar-smoot­hie

Vintersmoothies - - Kopp - Viss­te du att ko­kosnö­ten egent­li­gen in­te alls är en nöt, ut­an fak­tiskt ett frö?

2 GLAS

Den­na smoot­hie är blå­li­la, men ske­net be­drar – den är så grön en smoot­hie kan bli, bort­sett från fär­gen … Of­ta ”göm­mer” jag grön­sa­ker i en smoot­hie med stark färg, i mind­re mängd anar in­te ens de mest skep­tis­ka att den in­ne­hål­ler grö­na blad.

Att dric­ka ko­kos­vat­ten har bli­vit väl­digt po­pu­lärt, bå­de som åter­stäl­la­re ef­ter ett hårt trä­nings­pass och som ex­tra till­skott i smoot­hi­es. Ko­kos­vat­ten är den kla­ra väts­kan som finns i en ung, grön ko­kosnöt. Ko­kos­vat­ten be­står till 95 pro­cent av vat­ten, res­ten är nä­rings­äm­nen och mi­ne­ra­ler, som B-vi­ta­min, C-vi­ta­min, fos­for, kal­ci­um och zink. Ko­kos­vat­ten är ex­tra rikt på ka­li­um och kal­las ibland för ”na­tu­rens egen sport­dryck”.

Ko­kos­vat­ten ska in­te för­väx­las med ko­kos­mjölk, som fram­ställs av det vi­ta frukt­köt­tet från en mo­gen, brun ko­kosnöt. Ko­kos­vat­ten går all­de­les ut­märkt att fry­sa in i is­kub­s­for­mar och hål­ler ett halv­år i fry­sen. Har du in­te ko­kos­vat­ten kan du ta van­ligt vat­ten.

½ ci­tron

1 apel­sin

50 g grönkål

3 dl ko­kos­vat­ten (el­ler van­ligt vat­ten)

1 msk ho­nung el­ler aga­ve­si­rap (kan ute­slu­tas) 2 msk chi­a­frön

100 g fryst ana­nas

200 g frysta blå­bär

GÖR SÅ HÄR:

1. Pres­sa ci­tro­nen och si­la bort even­tu­el­la kär­nor – de ger besk smak.

2. Ska­la och skär apel­si­nen i bi­tar. Se till att inga kär­nor kom­mer med.

3. Hac­ka grönkåls­bla­den, ta in­te med stjäl­ken.

4. Mixa grönkål, ko­kos­vat­ten och apel­sin så det blir skum­migt grönt.

5. Till­sätt öv­ri­ga in­gre­di­en­ser, för­u­tom de frysta, och kör till en slät smoot­hie.

6. Släng sist i de frysta in­g­e­di­en­ser­na och mixa till en här­ligt li­la dryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.