Grön äpp­le-, gurk- och sel­le­ris­moot­hie

Vintersmoothies - - Kopp -

2 GLAS

Sel­le­ri har hög halt av ka­li­um och är en ut­märkt käl­la till C-vi­ta­min, A-vi­ta­min, kal­ci­um och pro­te­in. Väx­ten an­ses mot­ver­ka högt blod­tryck. Störst mängd C-vi­ta­min, kal­ci­um och ka­li­um finns i de grö­na bla­den, som bör tas till­va­ra in­om två da­gar, an­nars kan de viss­na och vi­ta­mi­ner­na för­svin­ner.

Tit­ta ef­ter ra­ka, fas­ta stjäl­kar som knäcks när de böjs och blad som in­te bör­jat gul­na el­ler viss­na när du hand­lar. För­va­ra sel­le­ri i ky­len i en för­slu­ten be­hål­la­re el­ler in­vi­rad i en plast­på­se el­ler fuk­tig tra­sa. Sel­le­ri ska in­te för­va­ras i rumstem­pe­ra­tur för länge, det höga vat­te­n­in­ne­hål­let gör att den snabbt viss­nar. Om den bör­jar slo­ka, stänk li­te vat­ten på den och lägg till­ba­ka i kyl­skåpet, då åter­får den sin kris­pig­het.

2 grö­na äpplen

1 li­me

½ slanggur­ka, gär­na eko­lo­gisk

1 sel­le­ri­stjälk (kan ute­slu­tas) 20–30 g färsk spe­nat

100 g fryst ana­nas

1 fryst ba­nan

1 msk aga­ve­si­rap (kan ute­slu­tas)

GÖR SÅ HÄR:

1. Ska­la, kär­na ur och skär äpp­le­na i mind­re bi­tar. Läm­na kvar det nä­rings­ri­ka ska­let om äpp­le­na är eko­lo­gis­ka. 2. Pres­sa li­men. 3. Ska­la och skär gur­kan i bi­tar. Är gur­kan eko­lo­gisk be­hö­ver den in­te ska­las. 4. Skär sel­le­rin i bi­tar.

5. Mixa allt till en ljus­grön smoot­hie.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.