Hal­londröm

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

En su­peren­kel fru­kost­smoot­hie! Boos­ta gär­na med li­te bi­pol­len, chi­a­frön, hampafrön och ve­ganskt pro­te­in­pul­ver. Pro­te­in­pulv­ret gör att du hål­ler dig mätt läng­re.

Hal­lon in­ne­hål­ler mäng­der med nyt­tig­he­ter som hål­ler oss fris­ka och pig­ga. Des­sa su­per­bär är an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka, stär­ker im­mun­för­sva­ret och sägs fö­re­byg­ga can­cer och hjärt­sjuk­do­mar. Hal­lon är fi­ber­ri­ka, vil­ket hjäl­per till att hål­la ne­re ko­les­te­rol­hal­ten. Bä­ren in­ne­hål­ler myc­ket C­vi­ta­min, folsy­ra, järn, kal­ci­um och ka­li­um. Hal­lon är ock­så slem­lö­san­de, av­gif­tan­de och kan lind­ra vid mens­värk. Frysta hal­lon har näs­tan li­ka högt nä­rings­vär­de som färs­ka, så se till att ha en på­se bär i fry­sen.

2 dad­lar, gär­na med­jool Gar­ne­ring:

3 dl va­niljyog­hurt Myn­tab­lad ½ tsk va­nil­jextrakt Chi­a­frön

1 msk chi­a­frön Bi­pol­len

1 msk hampafrön

1 msk bi­pol­len

1–2 msk ve­ganskt pro­te­in­pul­ver (kan ute­slu­tas) 2 dl frysta hal­lon

1 fryst ba­nan

GÖR SÅ HÄR:

1. Kär­na ur dad­lar­na.

2. Häll samt­li­ga in­gre­di­en­ser i mix­ern, i sam­ma ord­ning som i in­gre­di­ens­lis­tan.

3. Mixa till en krä­mig, fros­tig smoot­hie.

4. Gar­ne­ra med myn­tab­lad och hal­lon, strö över li­te chi­a­frön och bi­pol­len

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.