Su­per­food-, man­del- och moc­kas­moot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Man­del bru­kar kal­las för nöt, men i bo­ta­nisk me­ning är det en sten­frukt och släkt med bland an­nat plom­mon, per­si­ka och ap­ri­kos. Man­del in­ne­hål­ler 20 pro­cent pro­te­in, mas­sor av fib­rer och är spe­ci­ellt rik på E-vi­ta­min, järn, zink, kal­ci­um, mag­ne­sium, ka­li­um och fos­for, vil­ket gör den per­fekt i smoot­hi­es ef­ter ett hårt pass på gym­met.

Osö­tad man­del­mjölk går bra att kö­pa fär­dig i bu­tik, men du kan ock­så gö­ra den själv ge­nom att mixa mand­lar el­ler man­delsmör med vat­ten. Gör du den själv får mjöl­ken dess­utom hög­re man­del­halt än den köp­ta. Re­cept på hem­la­gad man­del­mjölk hit­tar du på si­dan 58. Se upp för fär­dig­pro­du­ce­rad, sö­tad man­del­mjölk som in­ne­hål­ler myc­ket soc­ker.

2–3 dad­lar, helst med­jool

50 g na­tu­rel­la mand­lar, blöt­lag­da 4 tim­mar el­ler över nat­ten 2–3 msk raw ka­kao

1 msk go­ji­bär

1 tsk ma­ca­pul­ver

1 msk carob­pul­ver

1–2 tsk snabb­kaf­fe­pul­ver, gär­na eko­lo­giskt

4 dl osö­tad man­del­mjölk

3 msk ko­kos­mjölk

Någ­ra is­bi­tar (kan ute­slu­tas)

Gar­ne­ring:

Ka­ka­o­nibs

GÖR SÅ HÄR:

1. Kär­na ur dad­lar­na.

2. Skölj mand­lar­na och mixa med man­del­mjölk, ko­kos­mjölk och dad­lar tills mand­lar­na är helt mix­a­de.

3. Till­sätt öv­ri­ga in­gre­di­en­ser och mixa till en slät smoot­hie.

4. Mixa i någ­ra is­bi­tar om du vill ha en kall smoot­hie. 5. Top­pa med ka­ka­o­nibs och ser­ve­ra ome­del­bart.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.