Pum­pa- och pro­te­insmoot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Pum­pa­puré är en god smoot­hi­e­ingre­di­ens, och al­la sor­ters pum­por pas­sar. För smoot­hi­es pas­sar det bäst att fry­sa purén i ex­em­pel­vis sto­ra is­kub­s­for­mar, och se­dan för­va­ra ku­ber­na i luft­tät plast­på­se.

Gör gär­na sto­ra mäng­der med eko­lo­gisk pum­pa­puré och an­vänd he­la vin­tern och vå­ren, i smoot­hi­es, sop­por, gry­tor, pa­jer el­ler ser­ve­rar som till­be­hör till ma­ten.

Så gör du: De­la pum­pan på mit­ten och kär­na ur den. Lägg hal­vor­na med snittsi­dan ner­åt på ett bak­plåts­pap­per och ba­ka i ug­nen i 40–60 mi­nu­ter (be­ro­en­de på pum­pa­sort och stor­lek) i 175 gra­ders vär­me. Ta ut och låt sval­na. Gröp ur frukt­köt­tet med en sked och mixa till en slät pu­re. Är purén för blöt lå­ter du den rin­na av li­te i en sil. De nä­rings­ri­ka kär­nor­na kan du tvät­ta och tor­ka.

30 g pumpafrön, blöt­lag­da i 4 tim­mar el­ler över nat­ten 1–2 dad­lar, gär­na med­jool 100 g (1 dl) pum­pa­puré, färsk el­ler fryst i ku­ber 2 dl vat­ten 2 msk ve­ganskt va­nilj­pro­te­in­pul­ver 1 tsk Pump­kin Pie Spice 1 fryst ba­nan

Is (even­tu­ellt)

Gar­ne­ring:

Pump­kin Pie Spice

GÖR SÅ HÄR:

1. Kär­na ur dad­lar­na.

2. Skölj pumpafrö­na,

3. Mixa dad­lar, pumpafrön, pum­pa­puré och vat­ten till en pum­pamjölk.

4. Lägg i öv­ri­ga in­gre­di­en­ser och mixa till en krä­mig smoot­hie.

5. Till­sätt is ef­ter smak och mixa li­te till.

6. Strö över li­te Pump­kin Pie Spice och ser­ve­ra med tjoc­ka sug­rör.

Klas­sisk Pump­kin Pie Spice blan­dar du en­kelt själv och för­va­rar mörkt och svalt i luft­tät burk.

3 msk mald ka­nel 2 msk mald ing­e­fä­ra 2 tsk mald mus­kot 1 ½ tsk mald krydd­pep­par

1 ½ tsk mald krydd­nej­li­ka

2 GLAS

In­om folk­me­di­ci­nen an­vän­des förr ny­pon för att mot­ver­ka skör­bjugg, det vill sä­ga C-vi­ta­min­brist. Ny­pon har även an­setts bra mot för­stopp­ning, trött­het, led­be­svär, tarm­fic­kor, em­fy­sem, öron­pro­blem, hemor­roj­der, urin­blå­se­be­svär, ko­lik, stel­het samt pro­blem med rygg, ben, föt­ter och nac­ke. Ny­pon har in­te ba­ra an­vänts för att bo­ta män­ni­skor, det har även getts till häs­tar för att hö­ja de­ras im­mun­för­svar.

Hel­ny­pon­pul­ver är gjort på he­la, tor­ka­de ny­pon och in­ne­hål­ler 60 gång­er mer C-vi­ta­min än ci­trus­fruk­ter. Dess­utom är det rikt på an­tiox­i­dan­ter samt livsvik­ti­ga mi­ne­ra­ler, som järn, kal­ci­um, ka­li­um och mag­ne­sium. Ny­pon in­ne­hål­ler även myc­ket folsy­ra, vil­ket är sär­skilt bra för kvin­nor som am­mar el­ler vill bli gra­vi­da. Ny­pon­pul­ver är en­kelt att gö­ra själv: Tor­ka he­la ny­pon och mal till pul­ver.

3–4 tor­ka­de fi­kon

1 dl ko­kos­mjölk

1 dl man­del­mjölk

1 tsk ko­kos­ol­ja

1–2 msk ny­ponskals­mjöl

1 tsk mald ka­nel (kan ute­slu­tas) 1–2 tsk ho­nung (kan ute­slu­tas) 1 fryst ba­nan

100 g frysta ling­on

50 g frysta blå­bär

GÖR SÅ HÄR:

1. Blöt­lägg fi­ko­nen i minst en tim­me.

2. Mixa allt för­u­tom det frysta.

3. Till­sätt de frysta in­gre­di­en­ser­na och mixa till en krä­mig, fros­tig smoot­hie.

Foto:THINKSTOCK

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.