Grön tro­pisk frukt­s­moot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Det är en­kelt att od­la eget vetegräs. Blöt­lägg sä­deskor­nen i ett dygn och låt dem där­ef­ter lig­ga och grod­da i 1–2 da­gar, skölj dem of­ta för att de in­te ska bli då­li­ga el­ler mög­la. Du kan ock­så lå­ta dem lig­ga i vat­ten 2–3 dygn, men skölj kor­nen och byt vat­ten mor­gon och kväll. Sprid ut ett 2 cm tjockt eko­lo­giskt jord­täc­ke på en od­lings­bric­ka, plat­ta till jor­den och ge­nom­fuk­ta. Pla­ce­ra de grod­da­de sä­deskor­nen ett i täc­kan­de skikt ovan­på jor­den ut­an att tryc­ka ner dem. Fuk­ta med vat­ten­spray fle­ra gång­er om da­gen de förs­ta tre da­gar­na, där­ef­ter vatt­nas som blomkrukor. Se till att hål­la jämn fuk­tig­het. Ställ bric­kan ljust nä­ra fönst­ret. Grä­set är fär­digt när det är cir­ka 10–15 cm högt och kan klip­pas i fle­ra om­gång­ar. Skör­da ge­nom att klip­pa av en hand­full gräs nä­ra ve­te­kor­nen.

4 apel­si­ne­ra (3 dl färsk apel­sin­juice)

1 ci­tron

3–5 msk vetegräs, klippt i små­bi­tar (el­ler 1–2 tsk pul­ver) 2 dl ko­kos­mjölk

100 g fryst man­go

100 g fryst ana­nas

1 tsk fär­skri­ven ing­e­fä­ra

2 tsk bi­pol­len

Is ef­ter smak

GÖR SÅ HÄR:

1. Pres­sa apel­si­nern och ci­tro­nen.

2. Mixa färsk vetegräs med juice, har du pul­ver kan du mixa allt di­rekt.

3. Lägg allt i mix­ern i sam­ma ord­ning som i in­gre­di­ens­lis­tan och mixa till en tjock­fly­tan­de smoot­hie. Häll i li­te vat­ten el­ler mer juice om det be­hövs.

!

Tips: Ser­ve­ra med tjoc­ka sug­rör och strö över li­te bi­pol­len.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.