Pum­pa-, cashew- och ka­nelsmoot­hie

Vintersmoothies - - Grod­dat -

2 GLAS

Bå­de pumpaköt­tet och pumpafrö­na är ful­la med an­tiox­i­dan­ter, vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler. Frukt­köt­tet är rikt på al­fa- och be­ta­ka­ro­ten, mi­ne­ra­ler­na kal­ci­um, ka­li­um, järn och mag­ne­sium samt in­ne­hål­ler vi­ta­mi­ner­na A, C och E. Vi­ta­min C är känt för att stär­ka im­mun­för­sva­ret samt mot­ver­ka hjärt- och kärl­sjuk­do­mar. Till­sam­man med ka­ro­te­no­i­der skyd­dar E-vi­ta­mi­ner­na mot sol­ska­dor och hål­ler där­med hu­den frisk. Kas­ta in­te frö­na näs­ta gång du kö­per en eko­lo­gisk pum­pa, de in­ne­hål­ler fle­ra vik­ti­ga nä­rings­äm­nen, som E-vi­ta­min, järn, mag­ne­sium, ka­li­um, zink och es­sen­ti­el­la fett­sy­ror.

2 dad­lar, gär­na med­jool

2 apel­si­ner

3 dl cashewmjölk

1 msk chi­a­frön

1 msk bi­pol­len

1 tsk mald ka­nel

1 krm mald stjär­na­nis

½ tsk va­nil­jextrakt

1 fryst ba­nan

100 g (1 dl) pum­pa­puré, färsk el­ler fryst i ku­ber

GÖR SÅ HÄR:

1. Kär­na ur dad­lar­na.

2. Pres­sa apel­si­ner­na.

3. Mixa allt till en nä­rings­rik smoot­hie.

Fo­to:THINK­STOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.