Has­sel­nöts- carob- och cho­kladsmoot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Runt Me­del­ha­vet väx­er Jo­han­nes­bröd­trä­det och ur dess fröski­dor ut­vinns carob. Väx­ten klas­sas som balj­växt och fruk­ter­na lik­nar soc­ke­rär­tor. Fröski­dor­na tor­kas och mals till ett i sma­ken ko­la­ak­tigt, sött mjöl. Carob­pul­ver på­min­ner om ka­kao men är så gott som fett­fri och in­ne­hål­ler ing­et kof­fe­in. Ef­tersom carob är na­tur­ligt söt krävs det mind­re söt­nings­me­del när det an­vänds i re­cept.

Carob är väl­digt nä­rings­rikt och in­ne­hål­ler A-vi­ta­min, B1, B2, ka­li­um, kal­ci­um, mag­ne­sium, kop­par, järn, krom, mangan och nic­kel. Dess­utom är den bå­de pro­te­in­rik (11 g/100 g) och fi­ber­rik. Carob sägs även ha po­si­tiv ef­fekt på ett högt ko­les­te­rol­vär­de. Får du in­te tag på carob kan det er­sät­tas med raw ka­kao el­ler van­lig ka­kao.

1 da­del, gär­na med­jool (kan ute­slu­tas)

4 dl has­sel­nöts­mjölk

4 msk has­sel­nöts­smör (till­sats­fri)

4 msk carob­pul­ver (kan er­sät­tas med raw ka­kao) 1 msk chi­a­frön

1 fryst ba­nan

GÖR SÅ HÄR:

1. Kär­na ur da­deln.

2. Mixa allt till en krä­mig cho­ladsmoot­hie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.