Ka­nel-, hav­re- och russinsmoot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Ka­nel till­ver­kas av bar­ken från ka­nel­trä­det. Bar­ken ska­las, tor­kas och rul­las till ka­nel­stäng­er som mals till pul­ver el­ler säljs som de är. Ka­nel in­ne­hål­ler äm­net ku­ma­rin, som kan ge le­verska­dor vid för­tä­ring i stor mängd. Bland un­ge­fär

250 ka­nel­trädar­ter är kas­si­a­ka­nel (cin­na­mo­mum cas­si­ae) och cey­lon­ka­nel (cin­na­mo­mum ve­rum) de van­li­gas­te. Cey­lon­ka­nel, som ibland kal­las äk­ta ka­nel, är lju­sa­re, sö­ta­re och mil­da­re i sma­ken än kas­si­a­ka­nel. Kas­si­a­ka­ne­len är den ka­nel som of­tast finns till för­sälj­ning i Sve­ri­ge. Ka­nel ska för­va­ras mörkt och i luft­tät burk för att aro­men ska be­va­ras. Ex­tra fin ka­nel får du om du kö­per cey­lon­ka­nel­stäng­er från Sri Lan­ka och mal eget pul­ver i en kaf­fe­kvarn.

4 dl osö­tad man­del­mjölk

4 msk hav­re­gryn (glu­ten­fria, vid be­hov) 2 msk osö­ta­de ko­kos­fling­or

3 msk rus­sin, gär­na eko­lo­gis­ka

1 tsk va­nil­jextrakt

2 msk hampafrön

1 msk chi­a­frön

2 tsk mald ka­nel

2 msk ko­kos­ol­ja (kan ute­slu­tas)

1 fryst ba­nan

Någ­ra is­bi­tar (kan ute­slu­tas)

GÖR SÅ HÄR:

1. Mixa allt till en krä­mig smoot­hie.

2. Vill du ha en rik­tigt kall smoot­hie släng­er du med någ­ra is­bi­tar.

3. Gar­ne­ra med ka­nel och rus­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.