MATEMATIK & FYSIK

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Higgs­bo­so­nen, lju­sets has­tig­het, gra­vi­ta­tion, tid, den Sto­ra kros­sen, va­ku­um, hy­per­rym­den, Lar­ge Hadron Col­li­der.

Man vet se­dan länge att lju­set går lång­sam­ma­re när det pas­se­rar ge­nom ett me­dium som luft el­ler glas. Lju­set in­te­ra­ge­rar ock­så med mo­le­ky­ler­na i om­giv­ning­en. Men en del fors­ka­re an­ser att lju­sets has­tig­het i va­ku­um kan ha va­rit myc­ket hög­re un­der big bang. Det skul­le i så fall kun­na lö­sa någ­ra av gå­tor­na kring uni­ver­sums fö­del­se, men det finns inga över­ty­gan­de be­vis för den hy­po­te­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.