Kan hun­dar bli för­kyl­da?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Van­li­ga för­kyl­nings­vi­rus är helt art­s­pe­ci­fi­ka. Hun­dar kan in­te få män­ni­skors för­kyl­ning­ar (el­ler tvärtom). Där­e­mot kan de drab­bas av den hund­spe­ci­fi­ka va­ri­an­ten ken­nel­hos­ta. In­flu­ensa­vi­rus är myc­ket mer an­pass­nings­ba­ra. Få­gelin­flu­en­sa, svi­nin­flu­en­sa, hästin­flu­en­sa, hundin­flu­en­sa och män­ni­sko­in­flu­en­sa har al­li­hop kor­sat art­bar­riä­ren. Bak­te­ri­e­sjuk­do­mar är än­nu smitt­sam­ma­re. Bå­de kat­ter och hun­dar kan bli smit­ta­de av män­ni­skor med tu­ber­ku­los.

Det skul­le in­te va­ra nå­gon vits för djup­havs­marulk att ha bra syn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.