Hur snabbt kan man cyk­la i va­ku­um?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

När man cyklar ökar vind­mot­stån­det med ku­bi­ken på has­tig­he­ten. Vid 32 km/h står ar­be­tet för att över­vin­na luft­mot­stån­det för mer än 75 pro­cent av an­sträng­ning­en. Vid 40 km/h ökar det till 80 pro­cent. Ligg­cyklar har ett myc­ket läg­re vind­mot­stånd och kan kom­ma upp i has­tig­he­ter på över 80 km/h. Ut­an nå­got luft­mot­stånd skul­le den en­da frik­tio­nen kom­ma från däc­ken och lag­ren. Om du ha­de till­räck­ligt bra ut­väx­ling för att kun­na tram­pa ef­fek­tivt skul­le du för­mod­­li­gen kun­na kom­ma upp i minst 150 km/h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.