Kan en as­te­ro­id rub­ba jor­dens om­lopps­ba­na?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Nej. Jorden har stor mas­sa och rör sig ex­tremt snabbt i sin ba­na runt so­len; på fors­kar­språk sä­ger vi att den har stor rö­rel­se­mängd. För att rub­ba jor­dens om­lopps­ba­na skul­le det krä­vas en kraf­tig för­änd­ring av dess rö­rel­se­mängd. In­te ens de störs­ta as­te­ro­i­der­na har till­räck­lig mas­sa och rö­rel­see­ner­gi för att kun­na på­ver­ka jor­dens rö­rel­se­mängd i nå­gon stör­re ut­sträck­ning. Ett än­nu stör­re hin­der är att vår pla­nets bind­nings­e­ner­gi är stör­re än rö­rel­see­ner­gin. Det be­ty­der att en kropp som är stor nog att rub­ba jorden ur dess om­lopps­ba­na ock­så är stor nog att full­stän­digt för­stö­ra den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.