Hur lång tid tar det för kof­fe­in att bör­ja ver­ka?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Un­der­sök­ning­ar har vi­sat att ef­fek­ten av en kopp kaf­fe el­ler ett glas co­la är märk­bar re­dan ef­ter 10 mi­nu­ter. Men kof­fe­in­kon­cent­ra­tio­nen i blo­det är som högst ef­ter 45 mi­nu­ter. För de fles­ta har kof­fe­i­net en hal­ve­rings­tid på un­ge­fär sex tim­mar. Hälf­ten av kof­fe­i­net från den där kop­pen vid fy­ra­fi­kat finns allt­så kvar i blodom­lop­pet vid lägg­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.