VISSTE DU ATT...

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Blod­kär­len i en ge­nom­snitt­lig män­ni­sko­kropp be­räk­nas va­ra läng­re

än 9 500 mil till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.