Var­för är kvin­nor mer frus­na än män?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

En del av för­kla­ring­en är att vid en gi­ven kropps­vikt bru­kar kvin­nor of­ta ha mind­re vär­me­alst­ran­de mus­kel­mas­sa. Men det kvinn­li­ga köns­hor­mo­net östro­gen har ock­så en stor in­ver­kan ef­tersom det gör blo­det li­te tjoc­ka­re, vil­ket mins­kar blod­flö­det till de små ka­pil­lä­rer­na i hän­der och föt­ter.

I en stu­die vid Uni­ver­si­ty of Utah 1998 kon­sta­te­ra­des att tem­pe­ra­tur­skill­na­den kan gö­ra att en kvin­nas hän­der, föt­ter och öron är tre gra­der kal­la­re än en mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.