VISSTE DU ATT...

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Män­ni­skans hjärna ut­gör ba­ra två pro­cent av den to­ta­la kropps­vik­ten men står för 20–25 pro­cent av

ener­gi­för­bruk­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.