Finns det oli­ka sor­ters öronvax?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Ba­ra två. Det van­li­gas­te öronvax­et är det vå­ta. Det ut­veck­la­des som ett sätt att trans­por­te­ra ut dö­da hud­cel­ler ur hör­sel­gång­en. Öronvax be­står till 60 pro­cent av hud som binds sam­man till en brun klump av oli­ka sekret. Men det finns en re­ces­siv gen­mu­ta­tion som ger en an­nan sek­ret­mix och ska­par torrt, fla­gigt öronvax. Den mu­ta­tio­nen är van­lig bland ja­pa­ner och ame­ri­kans­ka urin­vå­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.