22 vec­kor

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Den ge­nom­snitt­li­ga ål­der då de ka­rak­te­ris­tis­ka vec­ken i hjär­nan bör­jar sy­nas hos

män­ni­sko­fos­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.