Var­för får in­te al­la ak­ne?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Näs­tan al­la får åt­minsto­ne någ­ra fin­nar i ton­å­ren, men all­var­lig ak­ne bru­kar va­ra ärft­ligt. Hur myc­ket sol du får och hur myc­ket fet mat du äter spe­lar ing­en roll. Där­e­mot är det fort­fa­ran­de in­te klar­lagt om den ge­ne­tis­ka fak­torn är kopp­lad till fe­ta­re hy el­ler till na­tur­li­ga hud­bak­te­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.