Vad hän­der med ga­ser­na om man hål­ler in­ne en prutt?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

De stan­nar pre­cis där de är! Ga­ser­na bil­das främst av bak­te­ri­er och jäst i tjock­tar­men. Om du hål­ler in­ne en prutt py­ser de ba­ra ut lång­sam­ma­re, el­ler så kans­ke du lyc­kas hål­la till­ba­ka dem till näs­ta to­a­lett­be­sök. Förr el­ler se­na­re kom­mer de ut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.