53

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

pro­cent av en kro­mo­som be­står av dna. De öv­ri­ga 47 pro­cen­ten är ett höl­je som om­ger det

ge­ne­tis­ka ma­te­ri­a­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.