För­stör man tän­der­na om man su­ger på tvum­men?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Att su­ga på tum­me el­ler napp upp till tvåårs­ål­dern går bra, men fle­ra un­der­sök­ning­ar har vi­sat att det ef­ter det finns en risk för att fram­tän­der­na pressas ut­åt el­ler att tän­der­na på si­dan änd­rar lä­ge så att tän­der­na i över- och un­der­kä­ken in­te möts. I en stu­die från det ame­ri­kans­ka tand­lä­kar­för­bun­det från 2001 kon­sta­te­ra­des att 20 pro­cent av al­la barn som su­ger på tum­men ef­ter fy­ra års ål­der får bett­fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.