Hur får in­ui­ter­na i sig si­na ”fem om da­gen”?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Tra­di­tio­nell in­uit­kost in­ne­hål­ler en del bär, al­ger och väx­ter, men ani­ma­lisk kost kan stå för al­la vik­ti­ga nä­rings­äm­nen. Det­ta för­ut­sät­ter att man äter he­la dju­ret rått. Val­hud och säl­hjär­na in­ne­hål­ler till ex­em­pel C-vi­ta­min. Men in­uit­kos­ten är in­te sun­da­re än en mo­dern väs­ter­ländsk kost­håll­ning. Hjär­toch kärl­sjuk­do­mar är li­ka van­ligt bland in­ui­ter, och fö­re­koms­ten av ben­skör­het och stro­ke är nå­got hög­re ef­tersom de får en stör­re an­del av sin ener­gi från ani­ma­liskt fett och får i sig be­grän­sat med kal­ci­um.

En säl­hjär­na om da­gen hål­ler dok­torn bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.