Var­för får man då­lig an­de­dräkt av vit­lök?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Vit­lök in­ne­hål­ler den ak­ti­va sva­vel­för­e­ning­en al­li­in. När man pres­sar el­ler hac­kar rå vit­lök fri­görs ett en­zym i vit­löks­cel­ler­na som på ba­ra någ­ra se­kun­der re­a­ge­rar med al­li­i­net och bil­dar ke­mi­ka­li­en al­li­cin. Den bryts ner till fle­ra oli­ka ke­mi­ka­li­er, de fles­ta av dem il­la­luk­tan­de. Näs­tan al­la ke­mi­ka­li­er­na bryts ner i ma­gen och le­vern, men al­lyl­me­tylsul­fid tas upp av blo­det. Det gör att den kan spri­das med an­de­dräk­ten i upp till två da­gar. Att bors­ta tän­der­na har be­grän­sad ef­fekt ef­tersom ke­mi­ka­li­en fort­fa­ran­de finns i blo­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.