På­ver­kar tyngd­lös­het sömn och dröm­mar?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Ast­ro­nau­ter som be­fin­ner sig på plat­ser med mikro­gra­vi­ta­tion, som på In­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen (ISS), mås­te spän­na fast sig i sov­säc­kar för att in­te svä­va om­kring. Många so­ver säm­re på ett rymdupp­drag än på jorden. Det kan be­ro på mikro­gra­vi­ta­tio­nen, men ock­så på and­ra fak­to­rer som bul­ler, upp­hets­ning, stress el­ler jet­lag. På rymd­sta­tio­nen går so­len upp och ner 15 gång­er på ett dygn. Ast­ro­nau­ter har be­rät­tat att de drömmer mer, men so­ver mind­re i rym­den – runt sex tim­mar sna­ra­re än sju el­ler åt­ta. En te­o­ri är att det kan be­ro på att man rör sig lät­ta­re i mikro­gra­vi­ta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.