Hur snabbt vän­jer man sig vid mikro­gra­vi­ta­tion?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Det är en märk­lig käns­la att va­ra tyngd­lös, men in­tres­sant nog känns det gans­ka snart helt na­tur­ligt. På ba­ra någ­ra da­gar vän­jer man sig vid att svä­va. Där­e­mot tar det li­te läng­re tid att för­stå att man mås­te skju­ta ifrån för att kom­ma nå­gon­stans, och att lä­ra sig hur hårt man ska ta i. En del kän­ner sig åk­sju­ka i bör­jan, men det bru­kar gå över på nå­gon dag.

Ast­ro­nau­ter spän­ner fast sig när det är dags för li­te väl­för­tjänt vi­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.