Hur tvät­tar sig ast­ro­nau­ter?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Det finns ing­en dusch på ISS, så ast­ro­nau­ter­na an­vän­der våt­ser­vet­ter el­ler tvätt­lap­par.

Att tvät­ta hå­ret är li­te kne­pi­ga­re. De an­vän­der scham­po som in­te be­hö­ver sköl­jas ur, men det mås­te an­vän­das till­sam­mans med dricks­vat­ten från en vat­ten­säck. De mås­te se upp så att de in­te läm­nar kvar nå­got vat­ten som svä­var runt och kan kort­slu­ta el­sy­ste­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.