Hur kan nå­got ex­plo­de­ra i rym­dens va­ku­um?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Många ast­ro­no­mis­ka ob­jekt, som kol­li­de­ran­de svar­ta hål och no­vor, sägs ”ex­plo­de­ra”. Det be­ty­der att de för­störs el­ler för­änd­ras i grun­den så att ma­te­ria och ener­gi fri­görs. Det är en myc­ket kraft­ful­la­re pro­cess än de fles­ta ex­plo­sio­ner här på jorden, som of­tast be­hö­ver sy­re för att ”brin­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.