Är det många syn­li­ga stjär­nor som är dö­da?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Tro­ligt­vis in­te. Al­la stjär­nor som går att se med blot­ta ögat lig­ger in­om

4 000 ljusår från jorden. Men de mer av­lägs­na ly­ser star­ka­re och har stör­re mas­sa, så det är mer tro­ligt att de blir ex­plo­de­ran­de super­no­vor. Sva­ga­re stjär­nor (som har läg­re mas­sa) ser vi in­te på li­ka långt av­stånd, och des­sa är mer be­näg­na att dö en van­lig, mind­re våld­sam död. Det här gör det li­te kom­pli­ce­rat att be­räk­na an­de­len dö­da stjär­nor bland dem vi kan se. Men vi kan väl­ja ett me­del­­­långt av­stånd för att upp­skat­ta siff­ran, till ex­em­pel 1 000 ljusår. I Vin­ter­ga­tan dör un­ge­fär en syn­lig stjär­na per 10 000 år. Ef­tersom al­la syn­li­ga stjär­nor är mind­re än 4 000 ljusår bort är det osan­no­likt, men in­te omöj­ligt, att någ­ra av dem re­dan är dö­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.