KAN VI PLANTERA LIV PÅ EN AN­NAN PLA­NET?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Det är gans­ka tro­ligt – och nå­got som man gjort sitt bäs­ta för att und­vi­ka i sam­band med ut­fors­kan­det av rym­den. För att mi­ni­me­ra ris­ken för kon­ta­mi­ner­ing med or­ga­nis­mer från jorden kräv­de The Com­mit­tee on Spa­ce Re­se­arch re­dan 1964 att al­la rymd­son­der ska ste­ri­li­se­ras in­nan de skic­kas upp. Där­för des­in­fi­ce­ras al­la rymd­son­der ru­tin­mäs­sigt och be­hand­las med vär­me och strål­ning fö­re upp­skjut­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.