Hur luk­tar det i rym­den?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Vi kan in­te kän­na hur det luk­tar i rym­den, för vå­ra nä­sor fun­ge­rar in­te i va­ku­um. Men ast­ro­nau­ter på ISS har be­rät­tat att de kän­ner en me­tal­lisk lukt på si­na rymd­dräk­ter, un­ge­fär som svets­rök, när tryc­ket i luftslus­sen har åter­ställts. Rymd­son­den Ro­set­ta hit­ta­de ock­så äm­nen som luk­tar rutt­na ägg, bit­ter­man­del och katt­piss på ko­me­ten 67P/ Chu­ryu­mov–

Ge­ra­si­men­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.