Skul­le det kän­nas som om ti­den gick väl­digt lång­samt om man sögs in i ett svart hål?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Nej, för det finns ing­et sätt att ”kän­na” ti­den. Det stäm­mer att stark gra­vi­ta­tion får ti­den att gå lång­sam­ma­re, men en­da sät­tet att för­nim­ma det är ge­nom att jäm­fö­ra si­na upp­le­vel­ser med nå­gon som be­fin­ner sig långt från det svar­ta hå­let. Då ser du vän­nen i fjär­ran ”öka far­ten” sna­ra­re än att kän­na att du själv ”sak­tar ner”. Din vän upp­le­ver tvärtom att det är du som blir lång­sam­ma­re. Ju när­ma­re du kom­mer det svar­ta hå­lets hän­del­se­ho­ri­sont, desto for­ta­re rör sig din vän. Men för dig ”känns” ti­den pre­cis li­ka­dant som nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.