VAD ÄR MÖRK MA­TE­RIA?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Det är det ing­en som rik­tigt vet, men den ut­gör 80 pro­cent av ma­te­ri­an i uni­ver­sum. En av de van­li­gas­te för­kla­ring­ar­na är att den be­står av ele­men­tar­par­tik­lar av ex­o­tisk ma­te­ria med stor mas­sa, men med en­dast svag väx­el­ver­kan med nor­mal ma­te­ria, så kal­la­de WIMP:er. En an­nan stor kan­di­dat är ax­io­ner, en sorts hy­po­te­tis­ka ele­men­tar­par­tik­lar som är tänk­ta att för­kla­ra hur atom­kär­nor hål­ler ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.