Kan jorden ha va­rit en ga­sjät­te?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Den van­li­gas­te be­skriv­ning­en av hur pla­ne­ter bil­das är att de upp­står ur ett tätt moln av gas runt den stjär­na som är de­ras cen­tral­sol. Ga­sjät­tar upp­står då of­ta läng­re bort från stjär­nan där ga­sen är mind­re tät. Men en an­nan te­o­ri är att stör­re gas­moln bil­das myc­ket läng­re bort från stjär­nan. Des­sa klum­par ihop sig till ga­sjät­tar med sto­ra, ste­ni­ga kär­nor. Se­dan vand­rar de in mot sin sol och för­lo­rar så små­ning­om det om­gi­van­de gas­höl­jet. Det här är en gans­ka ny te­o­ri som in­te är så ut­ar­be­tad än­nu, men den ta­lar för att jorden kan ha bil­dats från en ga­sjät­te en gång i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.