HUR EXAKTA ÄR AKTIVITETSARMBAND?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Ak­ti­vi­tets­t­sarm­band fun­ge­rar med hjälp av en ac­ce­lero­me­ter som bärs runt hand­le­den, i mid­jan el­ler på skon och som räk­nar ste­gen du tar. Den siff­ran om­vand­las se­dan till ett un­ge­fär­ligt av­stånd och an­tal ka­lo­ri­er som för­bränts. Vis­sa mä­ter även höjd­me­ter så att du får er­känn­­an­de när du käm­pat upp­för trap­por och bac­kar. I en un­der­sök­ning från 2014 kon­sta­te­ra­des dock att de fles­ta aktivitetsarmband har fel­mar­gi­na­ler på 10–20 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.