Var­för rod­nar man när man blir ge­ne­rad?

Visste Du Att? - - Människokroppen -

Män­ni­skan tycks va­ra det en­da dju­ret som vi­sar när hon är ge­ne­rad. Char­les Dar­win kal­la­de där­för rod­nan­det för ”det egen­dom­li­gas­te och mest mänsk­li­ga av al­la ut­tryck”. Rod­na­den gör det svå­ra­re att lju­ga, vil­ket kan fram­stå som en nack­del. Men i en stu­die från 2009 kon­sta­te­rar ne­der­länds­ka psy­ko­lo­ger att vi är mer be­näg­na att ge män­ni­skor en and­ra chans om de rod­nar när de svi­ker oss. För­må­gan att rod­na sig­na­le­rar att man är med­ve­ten om den so­ci­a­la re­gel man just har bru­tit mot. Psy­ko­pa­ter rod­nar där­e­mot ald­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.