Kan man dö av näs­blod?

Visste Du Att? - - Människokroppen -

Of­tast är näs­blod ba­ra en yt­lig blöd­ning från de små blod­kär­len när­mast un­der hu­den och går att hej­da med tryck och ispå­se. Men näs­blod kan ock­så or­sa­kas av en blöd­ning från den in­re halsar­tä­ren som i så fall kan va­ra till­räck­ligt kraf­tig för att va­ra livs­ho­tan­de. Det finns även risk för att även en lind­ri­ga­re blöd­ning i nä­san bloc­ke­rar luft­vä­gar­na och gör att man kvävs. En 47-årig man i Eng­land dog på det sät­tet 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.