VÄRL­DENS DYRASTE RYMDPROJEKT*

Visste Du Att? - - Rymden -

6. Rymd­te­lesko­pet Hubble

År: 1990–nu

Kost­nad: 10 mil­jar­der dol­lar 7. Sa­lyut 6

År: 1977-1982

Kost­nad: 9 mil­jar­der dol­lar 8. Ja­mes Webb­te­lesko­pet

År: Pla­ne­rat till 2018 Kost­nad: 8,8 mil­jar­der dol­lar (pre­li­mi­närt) 9. Ga­li­leo

(Eu­ro­pas GPS)

År: 2016

Kost­nad: 6,3 mil­jar­der dol­lar (pre­li­mi­närt) 10. Glo­nass (Ryss­lands GPS) År: 1982–nu

Kost­nad: 4,7 mil­jar­der dol­lar

1. Spa­ce Shutt­le Pro­gram

År: 1981–2011

Kost­nad: 199 mil­jar­der dol­lar 2. In­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen

År: 1998–2020

Kost­nad: 160 mil­jar­der dol­lar (pre­li­mi­närt) 3. Apol­lo­pro­gram­met

År: 1961–1972

Kost­nad: 109 mil­jar­der dol­lar 4. SLS och Ori­on

(Na­sas jät­ter­a­ket och rymd­kap­sel) År: 2014–2018

Kost­nad: 23 mil­jar­der dol­lar (pre­li­mi­närt) 5. Glo­bal Po­si­tio­ning Sy­stem (GPS)

År: 1978–nu

Kost­nad: 12 mil­jar­der dol­lar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.