Blir Ju­pi­ter stör­re ge­nom att dess gra­vi­ta­tion drar till sig ma­te­ria?

Visste Du Att? - - Matematik Och Fysik -

Ju­pi­ters sto­ra gra­vi­ta­tions­fält gör att pla­ne­ten lätt drar till sig as­te­ro­i­der och ko­me­ter. Ko­me­ten Sho­e­ma­ker-Le­vy 9 dök in i Ju­pi­ters at­mo­sfär 1994 och ut­ö­ka­de pla­ne­tens mas­sa med minst en bil­jon ki­lo. Man be­räk­nar att kol­li­sion med and­ra ob­jekt till­för upp till 8 000 gång­er så myc­ket mas­sa till Ju­pi­ter som till jorden. Men det be­ty­der in­te att pla­ne­tens mas­sa ökar. Ju­pi­ters at­mo­sfär är så varm att gas­mo­le­ky­ler­na rör sig till­räck­ligt snabbt för att fri­gö­ra sig från pla­ne­tens drag­nings­kraft. Och sol­vin­den jo­ni­se­rar många av ato­mer­na i at­mo­sfä­ren. Ef­tersom des­sa blir ne­utralt lad­da­de kan de en­kelt läm­na Ju­pi­ters mag­net­fält. Den här lång­sam­ma men stän­digt på­gåen­de för­lus­ten av mas­sa från Ju­pi­ters at­mo­sfär är fak­tiskt stör­re än mas­sök­ning­en som sker till följd av kol­li­sio­ner. To­talt sett mins­kar allt­så Ju­pi­ters mas­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.