Var­för an­vän­der vi ti­o­sy­ste­met?

Visste Du Att? - - Matematik Och Fysik -

Det svar som lig­ger när­mast till hands är att vi har tio fing­rar som vi kan an­vän­da till att räk­na och vi­sa re­sul­ta­ten. Det kan va­ra skä­let till att många kul­tu­rer an­vän­der det de­ci­ma­la tal­sy­ste­met.

Men det är ing­en vat­ten­tät för­kla­ring: vis­sa ame­ri­kans­ka ur­sprungs­folk be­stäm­de sig för att det räc­ker med ena han­den och an­vän­der där­för det kvi­nä­ra tal­sy­ste­met med ba­sen fem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.