Vil­ken är den dju­pas­te sjön på jorden?

Visste Du Att? - - Visste Fu Att? -

Det re­kor­det in­ne­has av den 1 642 me­ter dju­pa Baj­kal­sjön i söd­ra Si­bi­ri­en. Sjön är en del av en gam­mal sprick­dal och har bil­dats när jord­skor­pan lång­samt öpp­nat sig i om­rå­det. I sjön finns un­ge­fär en fem­te­del av allt flytande söt­vat­ten på jorden. Ef­tersom sjön är iso­le­rad och har fun­nits så länge har det ut­veck­lats ett ovan­ligt eko­sy­stem där, med många väx­ter och djur som är uni­ka för om­rå­det. Un­der vin­tern kan det bil­das ett tjockt istäc­ke på sjön som stäng­er in luft­bubb­lor från al­ger­na på det kal­la dju­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.