A-POST OCH FALCON 9?

Visste Du Att? - - Visste Fu Att? -

1810 fö­reslog He­in­rich von Kleist att man skul­le stop­pa

brev­för­sän­del­ser i ar­til­le­ri­pjä­ser och skju­ta iväg dem. Ge­nom att vi­da­re­be­ford­ra

för­sän­del­ser­na från ett ar­til­le­ri­bat­te­ri till näs­ta skul­le pos­ten kun­na fär­das 30 mil på

en halv dag.

Fri­edrich Sch­mi­edl blev 1931 först med att skic­ka post med en ra­ket. Med sin V7-ra­ket le­ve­re­ra­de han 107 vy­kort till en an­nan ös­ter­ri­kisk by 2 km bort.

1959 gjor­de det ame­ri­kanska post­ver­ket ett för­sök

med att skic­ka post med kryss­nings­mis­si­len Re­gu­lus. Mi­nis­tern för postvä­sen­det för­ut­spåd­de att post re­gel­bun­det

skul­le skic­kas med ra­ket in­nan män­ni­skan sat­te sin fot på må­nen.

Ra­ket­le­ve­ran­ser har fort­fa­ran­de in­te fått sitt ge­nom­brott, men Spa­ceX har lan­se­rat idén att skic­ka frakt från New York till To­kyo på 25 mi­nu­ter med Falcon 9-ra­ke­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.